Dependemos de sus oraciones, trabajo voluntario y donaciones económicas para mantener nuestros ministerios. Dar ahora

Modlitwa o kanonizację Ojca Solanusa Caseya

O Boże, uwielbiam Cię. ofiarowuję Ci siebie. Pozwól mi być tą osobą, którą chciałbyś abym był i niechaj dzisiaj wypełni się wola Twoja w moim życiu.

Składam Ci podziękowania za dary, którymi obdarzyłeś Ojca Solanusa. Jeżeli taka jest wola Twoja, pobłogoslaw nas kanonizacją Ojca Solanusa, aby inni mogli naśladować i kontynuować Jego miłość do biednych i cierpiących tego świata.

Tak jak on z radością zaakceptował Twoje Boże plany, ja proszę Ciebie, zgodnie z Twoją wolą, abyś wysłuchał mojej modlitwy za ... (twoja intencja) ... przez Chrystusa, Pana naszego. Amén.

"Niechaj błogosławiony będzie Bóg we wszystkich swoich zamierzeniach".

Manténgase al día con el Solanus Casey Center