We depend on your prayers, volunteer work and financial donations to sustain our ministries. Give now

Modlitwa o kanonizację Ojca Solanusa Caseya

O Boże, uwielbiam Cię. ofiarowuję Ci siebie. Pozwól mi być tą osobą, którą chciałbyś abym był i niechaj dzisiaj wypełni się wola Twoja w moim życiu.

Składam Ci podziękowania za dary, którymi obdarzyłeś Ojca Solanusa. Jeżeli taka jest wola Twoja, pobłogoslaw nas kanonizacją Ojca Solanusa, aby inni mogli naśladować i kontynuować Jego miłość do biednych i cierpiących tego świata.

Tak jak on z radością zaakceptował Twoje Boże plany, ja proszę Ciebie, zgodnie z Twoją wolą, abyś wysłuchał mojej modlitwy za … (twoja intencja) … przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

„Niechaj błogosławiony będzie Bóg we wszystkich swoich zamierzeniach.”

Stay up to date with the Solanus Casey Center