Dependemos de sus oraciones, trabajo voluntario y donaciones económicas para mantener nuestros ministerios. Dar ahora

La casa de la sanidad del solanus casey de la India

Dios mío, te invito y me felicito por ti. Te deseo lo mejor y te deseo lo mejor para mi vida.

Ik dank U voor de gaven die je pater Solanus hebt gegeven. Als het Uw wil is, zegen ons met de heiligverklaring van pater Solanus, zodat anderen zijn liefde voor de armen en noodlijdenden in onze wereld, kan nadoen en doorgeven.

Net zoals hij Uw verheven plannen met vreugde aannam, vraag ik U, volgens Uw wil mijn gebed om ... (je gebedsintentie) te horen door Jezus Christus onze Heer. Amen

"Gezegend zij God in al Zijn plannen."

Manténgase al día con el Solanus Casey Center