We depend on your prayers, volunteer work and financial donations to sustain our ministries. Give now

Gebed voor de heiligverklaring van de gezegende solanus casey

Mijn God, Ik aanbid U en ik geef mezelf aan U. Moge ik worden tot de mens dat U voor ogen hebt en moge Uw wil geschieden door mijn leven.

Ik dank U voor de gaven die je pater Solanus hebt gegeven. Als het Uw wil is, zegen ons met de heiligverklaring van pater Solanus, zodat anderen zijn liefde voor de armen en noodlijdenden in onze wereld, kan nadoen en doorgeven.

Net zoals hij Uw verheven plannen met vreugde aannam, vraag ik U, volgens Uw wil mijn gebed om … (je gebedsintentie) te horen door Jezus Christus onze Heer. Amen

“Gezegend zij God in al Zijn plannen.”

Stay up to date with the Solanus Casey Center