We depend on your prayers, volunteer work and financial donations to sustain our ministries. Give now

Kinh Cầu Nguyện cho việc Phong Thánh của Bậc Đấng Đáng Kính Solanus Casey

Lạy Chúa, con thờ lạy Ngài. Con xin dâng cả người con cho Ngài. Xin Ngài cho con trở thành người Ngài muốn và ý của Ngài được thực hiện trong cuộc sống của con hôm nay.

Con cảm tạ những ân huệ Ngài đã ban cho Cha Solanus. Nếu đó là ý định của Ngài, xin Ngài tuyên dương Cha Solanus trên trái đất này đễ mọi người tiếp tục đem tình yêu của cha cho người nghèo khó, người cô đơn và những người đang đau khổ của thế giới chúng con.

Để những người khác hân hoan chấp nhận Thánh ý của Ngài, xin Ngài nghe lời con nguyện … nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

“Xin Chúa chúc lành cho mọi sáng tạo của Ngài.”

Stay up to date with the Solanus Casey Center