We depend on your prayers, volunteer work and financial donations to sustain our ministries. Give now

Paidir ar son chanónú an Athar Solanus Ó Cathasaigh

A Dhia, tugaim adhradh Duit. Tugaim mé féin Duit. Go raibh mé mar ba mhian Leatsa mé a bheith agus go ndéantar Do thoil i mo shaolsa inniu.

Gabhaim buíochas Leat as na tíolachtaí a bhronn tú ar an Athair Solanus. Más é Do Thoil é, bronn orainn anois chanónú an Athar Solanus. Sa tslí seo, spreagfar daoine eile le haithris a dhéanamh ar an ngrá a bhí aige do na bochtáin agus dóibh siúd a bhfuil ag fulaingt ar an saol seo, agus leanfar ar aghaidh lena shaothar.

De réir mar a ghlac sé go háthasach le Do phleananna diaga, iarraim go ceansa Ort éisteacht le mo ghuí … (do rún) … trí Íosa Críost, ár dTiarna. Aiméan.

“Go mbeannaítear le Dia i ngach uile ní ar chruthaigh sé.”

Stay up to date with the Solanus Casey Center